j publicerad Tysklands arbetslöshet steg till närmare åtta procent i januari. Enligt ekonomer kommer dock landet att fortsätta visa tecken på återhämtning efter att man har justerat den hårda vinterns negativa påverkan på säsongsarbetet.

Antalet arbetslösa ökade med 331 000 under den senaste månaden vilket fick slutsiffran att hamna på 3,4 miljoner, rapporter den federala arbetsförmedlingen i Nürnberg. Arbetslösheten ökade med 0,7 procent och höjde den totala siffran till 8 procent.

När justeringen väl hade gjorts minskades dock den siffran till 7,4 procent.

– Arbetslösheten under vinteravbrottet ökade, men visade också på en tydlig nedgång när justeringen för säsongsvariationer gjorts. Antalet människor som betalar in sociala försäkringar och sysselsatta personer fortsätter att stiga, säger arbetsförmedlingschefen Frank Weise.

Antalet arbetslösa ökade med 331 000 under den senaste månaden vilket fick slutsiffran att hamna på 3,4 miljoner, rapporter den federala arbetsförmedlingen i Nürnberg. Arbetslösheten ökade med 0,7 procent och höjde den totala siffran till 8 procent.

När justeringen väl hade gjorts minskades dock den siffran till 7,4 procent.

– Arbetslösheten under vinteravbrottet ökade, men visade också på en tydlig nedgång när justeringen för säsongsvariationer gjorts. Antalet människor som betalar in sociala försäkringar och sysselsatta personer fortsätter att stiga, säger arbetsförmedlingschefen Frank Weise.

Antalet arbetslösa ökade med 331 000 under den senaste månaden vilket fick slutsiffran att hamna på 3,4 miljoner, rapporter den federala arbetsförmedlingen i Nürnberg. Arbetslösheten ökade med 0,7 procent och höjde den totala siffran till 8 procent.

När justeringen väl hade gjorts minskades dock den siffran till 7,4 procent.

– Arbetslösheten under vinteravbrottet ökade, men visade också på en tydlig nedgång när justeringen för säsongsvariationer gjorts. Antalet människor som betalar in sociala försäkringar och sysselsatta personer fortsätter att stiga, säger arbetsförmedlingschefen Frank Weise.

Antalet arbetslösa ökade med 331 000 under den senaste månaden vilket fick slutsiffran att hamna på 3,4 miljoner, rapporter den federala arbetsförmedlingen i Nürnberg. Arbetslösheten ökade med 0,7 procent och höjde den totala siffran till 8 procent.

När justeringen väl hade gjorts minskades dock den siffran till 7,4 procent.

– Arbetslösheten under vinteravbrottet ökade, men visade också på en tydlig nedgång när justeringen för säsongsvariationer gjorts. Antalet människor som betalar in sociala försäkringar och sysselsatta personer fortsätter att stiga, säger arbetsförmedlingschefen Frank Weise.