Mentalsjukhuset där filmen “Gökboet” spelades in försöker just nu identifiera kremerade kvarlevor från 3 500 patienter som hittats i ett avskilt förråd där de förvarats i decennier.

Hittills har familjer till 120 av personerna hämtat små kopparlådor med aska efter sina förfäder. Resterna av patienterna upptäcktes 2004 när ett antal politiker som besökte Oregon State Hospital snubblade över det så kallade “rummet med bortglömda själar”.

Personal på sjukhuset, som bygges i Salem för 128 år sedan, startade i veckan en internetdatabas som har som syfte att identifiera ättlingar till de patienter som dog på sjukhuset mellan 1914 och 1970, vilket är perioden då färska kvarlevor placerades i förrådet.

De har använt gamla register för att fastställa namnen på männen och kvinnorna i plåtlådorna och har lyckats med alla utom fyra stycken som har korroderat och blandats med varandra.

Oregon State Hospital fick uppmärksamhet först efter att filmen “Gökboet” med Jack Nicholson kom upp på biograferna 1975. Filmen fick flera Oscar och utlöste ett nationellt samtal om psykisk ohälsa och behandling av detta. I filmen porträtteras sjukhuset som en undermålig vårdavdelning där patienterna hölls fångna bakom galler som brottslingar.

När “rummet med bortglömda själar” hittades 2004 upptäckte politikerna att det även fanns giftig färg, asbest och antik medicinsk utrustning på sjukhuset. Dessutom var stora delar angripet av råttor. Efter upptäckten skrevs en rapport där politikerna anklagar personalen för att misslyckas med att förhindra dödsfall från bland annat lunginflammation, för att över-medicinera patienter och för att de inte stoppat skabbutbrott på sjukhuset.

Efter att rapporten blivit publicerad kom det en ny ledning till sjukhuset som började spåra upp släktingarna till de “glömda själarna”. Den gamla anläggningen har nu stängts och för en månad sedan flyttades 620 patienter till ett nytt behandlingshem.

När “rummet med bortglömda själar” hittades 2004 upptäckte politikerna att det även fanns giftig färg, asbest och antik medicinsk utrustning på sjukhuset. Dessutom var stora delar angripet av råttor. Efter upptäckten skrevs en rapport där politikerna anklagar personalen för att misslyckas med att förhindra dödsfall från bland annat lunginflammation, för att över-medicinera patienter och för att de inte stoppat skabbutbrott på sjukhuset.

Efter att rapporten blivit publicerad kom det en ny ledning till sjukhuset som började spåra upp släktingarna till de “glömda själarna”. Den gamla anläggningen har nu stängts och för en månad sedan flyttades 620 patienter till ett nytt behandlingshem.