Spotify har offentliggjort 2009 års räkenskaper och där kan man skönja en dyster bild av företagets första hela verksamhetsår.

Spotifys totala rörelseresultat var 172 miljoner kronor och om man räknar in nettoförlusten ökar den siffran ytterligare. Kostnaden för själva försäljningen har dock legat på 199 miljoner kronor, förvaltningen har kostat 84 miljoner kronor och distributionen 6 miljoner kronor medan intäkterna för 2009 var 115,6 miljoner kronor.

Music Ally, en specialistblogg i musikbranschen har analyserat siffrorna och skriver att: “Företaget hade sju miljoner användare i hela Europa, varav 250 000 var betalande abonnenter. Bolagets registrerade användare sjudubblades under året enligt bokföringen”.

“2009 fokuserade vi på att etablera en ny och innovativ musiktjänst och få ut den till miljontals människor över hela Europa. Grunden läggs i vår lansering och vi har gjort betydande framsteg under 2010. Ytterligare förstärkning och utbyggnad av tjänsten förblir vår främsta prioritering. ” Har en talesman för Spotify sagt.

Spotify har hela tiden haft för avsikt att lansera tjänsten i USA i år men har blivit försenade upprepade gånger. Det är underförstått att Spotify har stött på motgångar i förhandlingar om rättigheter med de stora amerikanska skivbolagen.

Spotifys ekonomiska modell bygger på en blandning av reklam och intäkter från månadsabonnemang. Verksamhetsrapporten för 2009 visar att Spotify fick in strax under 40 procent av sina intäkter från reklam, och lite över 60 procent från prenumerationer.