Šiais laikais daugelis pagalvoja apie nuosavÄ… įmonÄ™. Bet negali apsisprÄ™sti, kurį įmonÄ—s statusÄ… pasirinkti: ar uždarÄ…jÄ… akcinÄ™ bendrovÄ™, ar indivivualiÄ… įmonÄ™, ar viešÄ…jÄ… įstaigÄ… ir pan. Jeigu rizika didesnÄ—, tai ir įmonÄ™ steigti reikÄ—tų su ribotos atsakomybÄ—s civiliniu statusu – UAB arba AB. Nenusisekus verslui įmonÄ—s akcininkas nerizikuoja savo nuosavu turtu. Ä®monÄ—s įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Ä®monÄ— – juridinis asmuo.Šiuo metu įstatinį kapitalÄ… sudaro 10 tÅ«kstančių litų. UAB steigimas trunka apie savaitÄ™ laiko. Ä®steigus įmonÄ™, kažkas turi tvarkyti įmonÄ—s buhalterijÄ…. Tam galima samdyti buhalterÄ™ (buhalterį), bet reikia mokÄ—ti ir papildomus mokesčius. Tokiu atveju, geriau pasisamdyti buhalterinÄ™ apskaitÄ… tvarkančiÄ… įmonÄ™. BuhalterinÄ—s apskaitos darbas, kaip ir kiekvienas kitas, turi bÅ«ti atliekamas tam tikra tvarka ir nuoseklumu. Kaip ir kiekvienoj kitoj srity čia reikia laikytis tam tikrų kitų nuostatų. Kiekvienas apskaitos principas turi bÅ«ti įgyvendintas, kitaip jis prarastų prasmÄ™. Siekiant tinkamai sugrupuoti ir perskaičiuoti įmonÄ—s veiklos duomenis, kad bÅ«tų patenkinti apskaitos duomenų vartotojų poreikiai, ir pateikti įvairaus išsamumo informacija iš anksto nustatytu laiku, pasidare bÅ«tina įvesti tam tikrÄ… tvarkÄ…. Jos labai svarbu laikytis visoje buhalterinÄ—s apskaitos duomenų formavimo stadijose. Apskaitos duomenu registravimo tvarka visose jų formavimo stadijose. Apskaitos duomenų registravimo tvarka visose jų formavimo stadijose – nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybÄ—s vadinama buhalterinÄ—s apskaitos organizavimu. ŪkinÄ—s operacijas apskaitoje fiksuoti galima tik remiantis atitinkamais pirminiais apskaitos dokumentais. Pirminiams dokumentams privalomi tam tikri rekvizitai (rodikliai) be kurių tie dokumentai negalioja kitaip sakant neturi juridinÄ—s galios, todÄ—l juose užfiksuoti duomenų pagrindu negalima daryti jokių irašÅ³ apskaitos knygose.

 

Bendrovės akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos.

UAB buhalterinÄ™ apskaitÄ… tvarko pagal dvejybinÄ™ sistemÄ…, o tai reikalauja išsamių buhalterijos žinių ir darbuotojų, turinčių atitinkamÄ… kvalifikacijÄ…. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visose akcinÄ—se bendrovÄ—se visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonÄ— turi patikrinti finansinÄ™ atskaitomybÄ™.