Individualios įmonÄ—s teisinÄ—s formos juridinius asmenis reglamentuoja Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Tai bene paprasčiausias juridinis asmuo, nes steigÄ—jas, tuo pačiu ir savininkas, gali bÅ«ti tik vienas fizinis asmuo. Jis vienas priima svarbiausius įmonei sprendimus, gali bet kada paimti įmonÄ—s turtÄ…, jis vienas gauna įmonÄ—s pelnÄ…, gali vadovu, kuris veikia įmonÄ—s vardu, organizuoja įmonÄ—s veiklÄ… ir pan., paskirti kitÄ… asmenį arba šiÄ… veiklÄ… vykdyti pats. Tad iš esmÄ—s individualia įmone kapitalas nevienijamas, nes tik vienas asmuo investuoja savo kapitalÄ…, perduodamas turtÄ… individualiai įmonei. Tačiau, be abejo, veiklai vykdyti savininkas gali pasitelkti ir kitus asmenis, pavyzdžiui, vadovu paskirti kitÄ… asmenį, samdyti darbuotojus ir pan. PažymÄ—tina, jog vienos individualios įmonÄ—s savininkas negali bÅ«ti kitos individualios įmonÄ—s savininku. Jokio įstatinio kapitalo individualiai įmonei nereikia.

Vienas pagrindinių individualios įmonÄ—s ir uždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s skirtumų yra civilinÄ—s atsakomybÄ—s ribojimo klausimas. Individuali įmonÄ— yra neribotos civilinÄ—s atsakomybÄ—s juridinis asmuo. Tai reiškia, kad kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus individualios įmonÄ—s turto, reikalavimai tenkinami iš individualios įmonÄ—s savininko turto, t.y. savininkas gali netekti savo asmeninio turto. Tuo tarpu uždaroji akcinÄ— bendrovÄ— yra ribotos civilinÄ—s atsakomybÄ—s asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s prievoles neatsako, todÄ—l kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinÄ—s bendrovÄ—s turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma.

Kitas skirtumas, kaip minÄ—ta aukšÄiau, tame, kad individualiai įmonei nereikia suformuoti jokio įstatinio kapitalo, tuo tarpu uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 10 000 Lt įstatinio kapitalo. Dar vienas skirtumas, jau minÄ—tas, kad individualiÄ… įmonÄ™ steigti gali tik vienas fizinis asmuo, o uždarÄ…jÄ… akcinÄ™ bendrovÄ™ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ar juridinių asmenų.

Individualios įmonės steigimas yra daug paprastesnis ir mažiau kainuojanti procedūra nei uždarosios akcinės bendrovės steigimas.