Individualios įmonės steigimas yra reglamentuojamas Individualių įmonių įstatymu ir CK (civilinio kodekso).

IÄ® steigÄ—jais gali bÅ«ti tik fiziniai asmenys. Ä®statymai gali numatyti atvejus, kai viešajai tvarkai apsaugoti arba taikant atsakomÄ…sias priemones tam tikrų IÄ® steigÄ—ju negali bÅ«ti užsienietis. Ä®statymuose gali bÅ«ti numatyti tam tikri reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti steigiant IÄ® (bÅ«ti LR piliečiu steigiant politinÄ™ partijÄ…, dirbti steigiant profesinÄ™ sÄ…jungÄ… ir kt.). IÄ® steigÄ—jas yra: asmuo, sudarÄ™s sandorį įsteigti IÄ®.

IÄ® steigimo pagrindas yra IÄ® steigÄ—jo valios išreiškimo aktas, kuriuo siekiama įsteigti IÄ®. Tai steigimo aktas, steigimo sutartis, įstatymas arba kitas teisÄ—s aktas, jei numato įstatymas. IÄ® tikslinga kalbÄ—ti apie steigimo sandorį.

Asmens sandoris įsteigti IĮ yra juridinis faktas, kuris sukuria teisinius santykius: tarp steigėjo ir valstybės institucijų, kontroliuojančių IĮ steigimą bei tarp steigėjo (jų) ir IĮ registro;

Santykiai tarp steigiamo IĮ ir juridinių asmenų registro užsimezga pateikus steigimo dokumentus IĮ įregistruoti juridinių asmenų registre.

Visos IĮ privalo pateikti steigimo dokumentus IĮ įregistruoti juridinių asmenų registre.

CK 2,45 str. Numato, kad steigimo dokumentai, juridinių asmenų registrui IÄ® nepateikti per šešis mÄ—nesius nuo jų sudarymo, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino, netenka galios. Šiuos santykius reglamentuoja tiek viešosios, tiek privatinÄ—s normos.

Atsižvelgiant į tai, kiek valstybÄ— dalyvauja juridiniam asmeniui atliekant steigimo procedÅ«ras ir registravimÄ…, galima skirti keturis IÄ® įsteigimo bÅ«dus (tvarkÄ…): potvarkinį, leidiminį, pareikštinį, pareikštinį-normatyvinį.

Individualios įmonÄ—s steigimas tapo paprastesnis ir tai dar vienas sprendimas, kuriuo tikimasi palengvinti administracinÄ™ naštÄ… verslui. Individualios įmonÄ—s nuostatų apimtis – vienas puslapis. Taigi steigiant individualiÄ… įmonÄ™ pakaks elektroniniu bÅ«du ar raštu užpildyti tušÄius pavyzdinių nuostatų laukus taip, kaip nurodyta pavyzdinių individualios įmonÄ—s nuostatų pildymo rekomendacijose.

Be to, numatoma atsisakyti privalomo individualios įmonÄ—s nuostatų notarinio tvirtinimo, jeigu steigiamos individualios įmonÄ—s nuostatai atitiktų pavyzdinius nuostatus. Ši tvarka įsigalios, kai bus pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatai.